Nhà sàn dài người Ê đê

Cảnh quan xung quanh hồ Kotam

Bảo tàng Kotam

Tiệc tại nhà đón tiếp KOTAM

Đường xuống nhà sàn dài